Διαφάνειες από Erasmus+ ενημερωτικό zoom_KA131 Σπουδές/Πρακτική Άσκηση, ακαδ.έτους 2023-2024

Erasmus+ εισαγωγικά

ERASMUS+ intro

Erasmus+ για Σπουδές

ERASMUS-Studies-2023-2024-1

Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση

ERASMUS_ Traineeships 2023-2024

Σύλλογος ESN UOPA

ESN_Παρουσίαση για Εξερχόμενους