Συγχαρητήρια ανακοίνωση της Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας συγχαίρει στον πρώην Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Δημήτριο Γούμενο,  Διευθυντή του Νεφρολογικού και Μεταμοσχευτικού Κέντρου, για την ανάδειξή του, κατόπιν εκλογής, στο αξίωμα του Γενικού Γραμματέα (Secretary General) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεφρολογίας (Council of ERA).

Τέτοιου είδους διακρίσεις αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για το Τμήμα Ιατρικής,  τη Σχολή Επιστημών Υγείας και  το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς μέσω αυτής αναδεικνύεται η δυναμική των ανθρώπων που  στελεχώνουν το Πανεπιστήμιό μας και συμβάλλουν σημαντικά στην προβολή του Ιδρύματος.

Tου ευχόμαστε ολόψυχα μια γόνιμη και δημιουργική θητεία.

____________
Ο Κοσμήτορας
Αναστάσιος Αθανασόπουλος
Καθηγητής