Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ για Σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Αν είστε φοιτητής/τρια* του Πανεπιστημίου Πατρών, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ131 κινητικότητα για Σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (κινητικότητα το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο).

Για ενημέρωσή σας, παρακαλούμε δείτε:

  1. τις διαφάνειες  (ERASMUS+ Studies 2023-2024) από το ενημερωτικό zoom Erasmus+
  2. τις Erasmus+ δι-ιδρυματικές συμφωνίες εντός Ευρώπης ανά Τμήμα, και
  3. το σύνδεσμο για την online αίτησή σας.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 20/02/2023 – 06/03/2023

Στοιχεία επικοινωνίας στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων:

Erasmus+ ΚΑ131 εξερχόμενη κινητικότητα για Σπουδές
Υπεύθυνη: κα Μαρία Σταθούλια

τηλ.: 2610-996613, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Κινητικότητα για Σπουδές

IKY – Εθνική Μονάδα Συντονισμού

οδηγίες υποβολής αιτήσεων:

Οδηγίες χρήσης Πλατφόρμας αιτήσεων Erasmus – Σπουδές

  *αφορά τους φοιτητές:
1) όλων των κύκλων σπουδών
2) οι οποίοι δεν έχουν καταστεί πτυχιούχοι τόσο κατά την υποβολή αίτησης όσο και κατά τη μετακίνηση