Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη υπο – αδειούχου – αναδόχου εις τον οποίο θα υποπαραχωρηθεί η άδεια χρήσης των σημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστημίου (2021)

ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ