Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ ΞΞΗ -Πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων