ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΗ ΕΔΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ”

Επισυνάπτεται πράξη του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΗΣ ΕΔΡΑΣ_ΕΠ_ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ.pdff για την επιλογή διδάσκοντος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΑΕΙ για την Επώνυμη Έδρα Διδασκαλίας και Έρευνας του Τμήματος Ιατρικής με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων Επεμβατικής Ακτινολογίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση».