ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΗ ΕΔΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Επισυνάπτεται πράξη του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΗΣ ΕΔΡΑΣ_ΕΠ_ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ.pdf για την επιλογή διδάσκοντος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΑΕΙ για την Επώνυμη Έδρα Διδασκαλίας και Έρευνας του Τμήματος Ιατρικής στο γνωστικό αντικείμενο της Ανδρολογικής Ουρολογίας.