Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024 (παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 30/12/2023)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ_ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ_2023-2024_παράταση