Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης – συμφωνητικού Ιδιωτικού Δικαίου για την ανάθεση έργου φύλαξης του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_-ΦΥΛΑΚΑΣ-