Το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 571 μεταξύ 12000 Πανεπιστημίων στο κόσμο και 4ο στην Ελλάδα

Ανακοινώθηκε η κατάταξη Πανεπιστημίων «Webometrics Ranking of World Universities», η οποία καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Η συγκεκριμένη κατάταξη περιλαμβάνει περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως και προκυπτει μετά από την εξέταση 31.000 Πανεπιστήμιων από 200 χώρες βάσει της παρουσίας τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Ανάμεσα σε αυτά, βρίσκονται συνολικά 66 Ελληνικά πανεπιστήμια, δημόσιοι οργανισμοί εκπαίδευσης, αλλά και κολλέγια και ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης.

Η θέση του του Πανεπιστημίου Πατρών εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τα περσινά επίπεδα καταλαμβάνοντάς φέτος την 4η θέση σε εθνικό επίπεδο και την θέση 571 σε παγκόσμιο επίπεδο. Με βάση τα αποτελέσματα της Webometrics τις πρώτες δέκα θέσεις σε εθνικό επίπεδο καταλαμβάνουν τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

Εθνική κατάταξη Παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστήμιο
1 252 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2 276 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης
3 425 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
4 571 Πανεπιστήμιο Πατρών <https://ror.org/017wvtq80>
5 687 Πανεπιστήμιο Κρήτης <https://ror.org/00dr28g20>
6 759 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
7 949 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας <https://ror.org/04v4g9h31>
8 1073 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης <https://ror.org/04v4g9h31>
9 1368 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
10 1417 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το σύνολο των αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο μπορούν να βρεθούν στον σύνδεσμο: https://www.webometrics.info/en/Europe/Greece

Πληροφορίες για την μεθοδολογία που ακολουθείται από την webometrics βρίσκονται στον σύνδεσμο: https://www.webometrics.info/en/Methodology