Αλλαγές στο E-mail των Φοιτητών

Από την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά το e-mail των φοιτητών αποκτά ενισχυμένη ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα.

Το @upnet.gr email αλλάζει και γίνεται @ac.upatras.gr!

Όλοι οι νέοι προπτυχιακοί φοιτητές θα λαμβάνουν email διεύθυνση της μορφής username@ac.upatras.gr.

Επίσης email αυτής της μορφής ενεργοποιήθηκαν αναδρομικά και για όλους τους παλιούς λογαριασμούς @upnet.gr τόσο σε ενεργούς φοιτητές όσο και σε αποφοίτους.

Η πρόσβαση στο webmail θα γίνεται μέσω του https://webmail.ac.upatras.gr/ ενώ για πρόσβαση μέσω client μπορεί κανείς να ανατρέξει στις οδηγίες με τις ρυθμίσεις εδώ: https://www.upnet.gr/e-manuals/students-email/

Οι παλιές διευθύνσεις @upnet.gr θα συνεχίσουν να λειτουργούν για τον επόμενο χρόνο προωθώντας τα μηνύματα στη νέα διεύθυνση δίνοντας αρκετό χρόνο για να γίνει ομαλή μετάβαση.

Το ίδιο ισχύει και για τις παλιές ρυθμίσεις αλλά και τους παλιούς συνδέσμους που θα συνεχίσουν να λειτουργούν για τον επόμενο χρόνο.

______________
Θεόδωρος Σερεμέτης
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών