Διάκριση Μέλους ΔΕΠ της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Η Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών συγχαίρει την Καθηγήτρια κ. Μαρία Παπαδάκη για τη βράβευση του άρθρου:

Thermal Stability of Metal−Organic Frameworks (MOFs): Concept, Determination, and Model Prediction Using Computational Chemistry and Machine Learning”  με συγγραφείς Harold U. Escobar-Hernandez, Lisa M. Pérez, Pingfan Hu, Fernando A. Soto, Maria I. Papadaki, Hong-Cai Zhou, and Qingsheng Wang*, που δημοσιεύτηκε στο  ACS’ Industrial & Engineering Chemistry Research, April 21, 2022, Vol. 61, pg. 5853—5862.

Το συγκεκριμένο άρθρο έλαβε το South Texas Section — AIChE’s 2022 Best Fundamental  Paper Award.

______________
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
Γιώργος Κεχαγιάς
Καθηγητής