Βραβεία Εξαίρετης Δημοσίευσης “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ” 2023

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με πρωτοβουλία της πρυτανικής αρχής καθιερώνει δύο Βραβεία Εξαίρετης Δημοσίευσης.

Ένα βραβείο εξαίρετου άρθρου
Ένα βραβείο Πρωτότυπης Μονογραφίας/Βιβλίου

Τα βραβεία έρχονται (α) να τονίσουν την πρωταρχική σημασία που δίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, και (β) να αναγνωρίσουν και να επιβραβεύσουν την εξαιρετική ερευνητική δουλειά που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι υποψηφιότητες κατατίθενται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της Πρυτανείας (rectorate@upatras.gr), οποτεδήποτε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

Αναλυτικές πληροφορίες: https://research.upatras.gr/wp-content/uploads/2023/11/P.Kanellopoulos.pdf