ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ -27

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Μεταφορά φοιτητών για ασκήσεις υπαίθρου του τμήματος Βιολογία» (Π- 27/2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 02-05-2024  και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ -27