Ορισμός Οργάνου Διενέργειας των εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., στην Κοσμητεία της ΣAKΕ ΠΠ

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας των εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., στην Κοσμητεία της ΣAKΕ ΠΠ

ΑΔΑ_ΑΑ_ΟΡΙΣΜ ΕΦΟΡ ΕΠΙΤΡ ΣΑΚΕ_ΕΕΠ.pdf