Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Ψ2ΤΩ469Β7Θ-Σ7Υ