Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τον «Καθαρισμό – συντήρηση δεξαμενής νερού ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών» με αριθ. Διακήρυξης 59/23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ