Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία από 01/09/2023 έως 31/08/2025

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία από 01/09/2023 έως 31/08/2025

ΑΔΑ_Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Προέδρου ΤΘΣ.pdf (1)

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ