Προσκεκλημένη Εισήγηση στο ΤΕπΕΚΕ, 08/06/2023

Στα πλαίσια του ΜΠΣ «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 στις 16:15, στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνικο-γνωστικές διαδικασίες της μάθησης» από την καθ. κ. Αικατερίνη Γκαρή, Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την συντονίστρια του μαθήματος στο ppanag@upatras.gr προκειμένου να τους παρασχεθεί ο σύνδεσμος.

______________
Η συντονίστρια του μαθήματος
Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης
& Κοινωνικής Εργασίας