Υποτροφία σε φοιτήτρια του τμήματος Φιλολογίας

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε άλλη μία επιτυχία διδακτορικής μας φοιτήτριας, της ειδίκευσης ΒΝΕΣ, η οποία έλαβε την υποτροφία του ΕΛΙΔΕΚ για τις διδακτορικές της σπουδές:

Δήμητρα Τζουραμάνη (επόπτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Κωστίου)
Θέμα: “Homo Risibilis: Η λειτουργία του γέλιου στη νεοελληνική πεζογραφία”

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις σπουδές της!

_______________
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ