Απονομή της υποτροφίας “Ολυμπίας Οδού” σε προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Γεωλογίας

Η «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» έχει θεσπίσει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Γεωλογίας ετήσια υποτροφία αξίας 3.000€ για πέντε ακαδημαϊκά έτη, η οποία σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας (συν 7/18-01-2023) θα απονέμεται κατ΄ έτος στον/ην προπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια του 1ου έτους του Τμήματος Γεωλογίας με την καλύτερη επίδοση, μετά την εξεταστική Σεπτεμβρίου, τηρουμένου του κριτηρίου αλγορίθμου 60% (αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων) και 40% (μέσος όρος βαθμολογίας των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων). Για φέτος (ακαδ. έτος 2023-24), πρώτη χρονιά απονομής, η υποτροφία απονέμεται στην κ. Ανδριάννα Γαλάτη του Αντωνίου, προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2022-2023, η οποία πέτυχε την καλύτερη επίδοση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.