Δράσεις ενοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας: Ψηφιοποίηση διαδικασιών και αναβάθμιση υπηρεσιών, 28/11/2023

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Δράσεις ενοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος» με κωδικό MIS 5046476, που συγχρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους, διοργανώνει την Τρίτη 28 Νοεμβρίου στις 12.00 π.μ. ημερίδα στο αμφιθέατρο Ι.4 του Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα:

«Δράσεις ενοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας: Ψηφιοποίηση διαδικασιών και αναβάθμιση υπηρεσιών»

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Υποέργου 1 «Δράσεις Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος» και αφορούν στην ενίσχυση και επιτάχυνση των διαδικασιών της συγχώνευσης του Πανεπιστήμιου Πατρών με το πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την αναδιοργάνωση των δομών του και την υποστήριξη της λειτουργίας του.

Η ημερίδα θα έχει υβριδική μορφή, δηλαδή θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής με φυσική παρουσία και διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που βρίσκεται εδώ.

Η ημερίδα θα μεταδίδεται σε live streaming στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=Olf3oVSd_NI.

 

______________
Ο Πρύτανης
Καθηγητής Χρ. Μπούρας