Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών στη λίστα των 2% κορυφαίων επιστημόνων του University of Stanford

Η ερευνητική ομάδα του Καθ. Ιωάννη Ιωαννίδη από το Meta-Research Innovation Center του University of Stanford ανάρτησε στην διεύθυνση https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw τις επικαιροποιημένες λίστες κατάταξης των επιστημόνων βάσει της επιρροής τους στη διεθνή βιβλιογραφία λαμβάνοντας  υπόψη το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο έως το τέλος του 2022. Η εν λόγω ερευνητική ομάδα κατατάσσει, χρησιμοποιώντας την βάση δεδομένων Scopus, περίπου 9 εκατομμύρια επιστήμονες.
Στους συνδέσμους
https://drive.google.com/file/d/1cnnQ1R3p-gUDafoBNFJE954OYpuxAcPq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FbN5EiQSz-0rmBv7vTWwOJNl-Y1ISD5l/view?usp=sharing

υπάρχουν οι  πίνακες (Career-Long-2022 και Single-year-2022) όπου αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της εν λόγω κατάταξης για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη λίστα η οποία αποδίδει τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου κατά τη συνολική διάρκεια της ερευνητικής πορείας (career-long), περιλαμβάνονται 83 επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών και στη δεύτερη λίστα η οποία αποδίδει τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου για το έτος 2022 (single-year), περιλαμβάνονται 66 επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Πρυτανική Αρχή συγχαίρει τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών που διακρίθηκαν στο σύστημα κατάταξης του κ. Ιωαννίδη.

 

______________
Ο Πρύτανης
Χ. Ι. Μπούρας