Διάκριση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Λογοθεραπείας

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας συγχαίρει την Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας κ. Αρχόντω Τερζή (corresponding author) και τους συσσυγγραφείς της, υποψήφια διδάκτορα κ. Δάφνη Μπαγιόκα και  Δρ. Νικόλαο Αγγελόπουλο, πτυχιούχο του Τμήματος  Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη βράβευση του άρθρου τους:

Nikos Angelopoulos, Dafni-Vaia Bagioka & Arhonto Terzi (2023) Exploring syntactically encoded evidentiality, Language Acquisition, 30:1, 50-75, DOI: 10.1080/10489223.2022.2087525

ως το winner of the prize for the best paper contributing to linguistic diversity this year του περιοδικού “Language Acquisition” του εκδοτικού οίκου Taylor Francis.

 

______________
Η Κοσμήτορας
Σταυρούλα Χ. Γεωργοπούλου
Καθηγήτρια