Πράξη 2ης ανασυγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Πράξη 2ης ανασυγκρότησης της Κοσμητείας ΣΕΑΥ – ΡΨΒΘ469Β7Θ-ΔΗΗ