Αποτελέσματα Erasmus+ for Studies_Βραχυχρόνια κινητικότητα φοιτητών

Η Επιτροπή Συντονισμού Κινητικότητας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 3/2022-2023 – 07.07.2023 Συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης όπως αυτή αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα Βραχυχρόνια_Call 2021_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι:

1) Για τη συμμετοχή στη δράση θα πρέπει οι εγκεκριμένοι φοιτητές να έχουν λάβει έγγραφο αποδοχής (Letter of Acceptance) από τον Καθηγητή που θα τους δεχτεί στο ίδρυμα της αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει άμεσα (έως 31/07/2023) να αποσταλεί στο llp.outgoing@upatras.gr

2) Η κινητικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τις 31/10/2023 (φυσική και εικονική δραστηριότητα), καθώς το Πρόγραμμα Erasmus+ Call 2021 λήγει στις 31/10/2023.

3) Η δραστηριότητα θα γίνει με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Υποδοχής (5 έως 30 ημέρες)  και με υποχρεωτικό συνδυασμό εικονικής (virtual)* δραστηριότητας (εξ αποστάσεως από Ελλάδα, δεν επιχορηγείται) για την απονομή 3 ECTS.

Σημείωση: Η εικονική δραστηριότητα θα προηγηθεί της φυσικής παρουσίας στο Ίδρυμα Υποδοχής. (Δεν υπάρχει ελάχιστη επιλέξιμη διάρκεια για την εικονική δραστηριότητα – π.χ. έστω και μία διαδικτυακή συνάντηση).

Παρακαλούμε, οι φοιτητές που θα λάβουν το Letter of Acceptance [στο οποίο θα αναγράφονται ξεκάθαρα οι ημερομηνίες φυσικής και εικονικής δραστηριότητας] να το προωθήσουν στο llp.outgoing@upatras.gr 

*Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες η εικονική δραστηριότητα είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Μαρία Σταθούλια, 2610 996613,  llp.outgoing@upatras.gr 

Δήμητρα Σταματοπούλου, 2610 969029, intern.rel@upatras.gr