Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών: Νέα κυκλοφορία βιβλίου

Επιστημονική επιμέλεια: Αντώνης Δεριζιώτης, Μουράτ Ισσί, Νίκος Χριστοφής

Τίτλος: Οι Κούρδοι της Τουρκίας

Αναλυτική Περιγραφή:

Η ελληνική βιβλιογραφία για τις Κουρδικές Σπουδές δεν έχει αναπτυχθεί σε τέτοιον βαθμό ώστε να αποτελεί θέμα διαρκούς συζήτησης και συνεχούς προβληματισμού στους κόλπους της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτός ο τόμος αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία εκείνων των συνθηκών που επιτρέπει την εισαγωγή της κουρδικής ιστορίας και των Κουρδικών Σπουδών στην ακαδημαϊκή συζήτηση και στον δημόσιο λόγο, και παράσχουν το κίνητρο και την καθοδήγηση στους ερευνητές και στους φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων να προβληματιστούν και να διερευνήσουν βαθύτερα όχι μόνο τα ερωτήματα που τίθενται μέσα στον τόμο αλλά και ευρύτερα. Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον τόμο είναι προσεκτικά επιλεγμένα δοκίμια έγκριτων μελετητών των Κουρδικών Σπουδών από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, τα οποία εστιάζουν σε επιμέρους πτυχές του Κουρδικού Ζητήματος, αλλά και σε θέματα της κουρδικής ταυτότητας, της τουρκικής πολιτικής προς τους Κούρδους, και των πολιτικών οργανώσεων του Κουρδιστάν, σε μια ευρεία χρονική περίοδο που εκτείνεται από την ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα. Με τον παρόντα τόμο, οι τρεις επιμελητές, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, επιδιώκουν την αναβάθμιση των Κουρδικών Σπουδών στην Ελλάδα και την καθιέρωσή τους ως ενός επιστημονικού πεδίου που βρίσκεται διαρκώς στο ερευνητικό —και όχι μόνο— προσκήνιο. Επιπλέον, η συζήτηση για τους Κούρδους πρέπει να ξεφύγει από τα στενά όρια του Κουρδικού Ζητήματος, στα οποία έχει περιοριστεί στην Ελλάδα, και να διευρυνθεί στο ευρύτερο ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό πεδίο, όχι μόνο της Τουρκίας αλλά της Μέσης Ανατολής.