Καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 06/07/2023

Πρόγραμμα (αρχείο PDF)