Εξελίξεις στην Ογκολογία, 10-11/11/2023

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του 23ου Μετεκπαιδευτικού Συνεδρίου με θέμα: “Εξελίξεις στην Ογκολογία”, που διοργανώνεται από την Εταιρεία Ογκολογικών Ερευνών (ΕΟΓΕ) σε συνεργασία με το Ογκολογικό Τμήμα του Ολύμπιου Θεραπευτηρίου-Γενικής Κλινικής Πατρών και υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΣΝΕ) και του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2023, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Παρατίθενται το Πρόγραμμα του Συνεδρίου και οι οδηγίες παρακολούθησης:

https://www.events.gr/images/events_files/programs/2023_11_10-11_patra_program.pdf

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία χρειαστείτε.

______________
Χαράλαμπος Καλόφωνος
Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας
Ιατρικό Τμήμα