Κριτική θεωρία. Συνέχειες και ασυνέχειες, 12-14/10/2023

Το Τμήμα Φιλοσοφίας σας προσκαλεί  στο συνέδριο

Κριτική θεωρία. Συνέχειες και ασυνέχειες

ΠΑΤΡΑ 12-14 Οκτωβρίου 2023

Το συνέδριο οργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας με την ευθύνη των Επικ. Καθηγητών του Τμήματος Ανδρέα Μιχαλάκη και Γ. Σαγκριώτη. Συμμετέχουν νέοι ερευνητές που συζητούν τις νέες τάσεις της έρευνας για τη Σχολή της Φρανκφούρτης. Θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Κτίριο Β’ ισόγειο) και στον κήπο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών. Δείτε το πρόγραμμα εδώ:

https://www.dropbox.com/scl/fi/vn7ltzb4z7ua0zhfg871l/programma_.pdf?rlkey=oryqivisl8o0qakd1smdu0b0v&dl=0

______________
Μιχαήλ Παρούσης
Αν. Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Φιλοσοφίας