Λειτουργία συστήματος συχνών ερωτήσεων και πληροφόρησης “Αθηνά”

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, λειτουργεί αυτοματοποιημένο σύστημα υποστήριξης και πληροφόρησης σε μία σειρά από θέματα που απασχολούν συχνά τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και ειδικά τις φοιτήτριες και τους φοιτητές.

Στόχος είναι η γρήγορη, αποτελεσματική και αξιόπιστη παροχή οδηγιών σε θέματα υποστήριξης & επίλυσης κοινών προβλημάτων και αναζήτησης πληροφοριών για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου.

Το σύστημα είναι προσβάσιμο από τη διεύθυνση

https://athena.upatras.gr

Οι διαχειριστές ιστοτόπων, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να ενσωματώσουν τον παραπάνω σύνδεσμο στο περιεχόμενο τους, ώστε να είναι εύκολη και άμεση η πρόσβαση για τους ενδιαφερόμενους.

Για σχόλια, προτάσεις και ιδέες μπορείτε να επικοινωνείτε με το email  athena@upatras.gr

Η “Αθηνά” θα εξελίσσεται διαρκώς με ανάπτυξη νέων λειτουργικοτήτων.