Πρόσκληση Συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Συνεδρίασης  (αρχείο PDF)