Υποτροφίες Askounes Ashford του HIAS για εκπαίδευση Ελλήνων φοιτητών στις ΗΠΑ

To Hellenic Institute of Advanced Studies-HIAS διαχειρίζεται την υποτροφία

Nicholas and Robert Askounes Ashford Educational Scholarship

η οποία αποσκοπεί στην επιστημονική και ακαδημαϊκή καθοδήγηση προπτυχιακών φοιτητών Ελληνικών πανεπιστημίων από κορυφαίους ακαδημαϊκούς και ερευνητές των ΗΠΑ. Η υποτροφία παρέχει οικονομική βοήθεια στους φοιτητές για να εκπαιδευτούν σε ακαδημαϊκό ίδρυμα των ΗΠΑ μέσω επίσκεψης διάρκειας περίπου 3 μηνών.

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων:

Nicholas and Robert Askounes Ashford Educational Scholarship

 

Nicholas and Robert Askounes Ashford Educational Scholarship

Goal: This Grant program will promote scientific and academic mentoring for young scientists in Greece by pairing grantees with leading U.S. academics and researchers, and by providing financial assistance for them to train in an academic institution of the U.S.A. through a visit of approximately 3 months.

 Grant Details:  The Grant will provide $12,000 per grantee subject to these terms and conditions, for the following purposes:

 1. Grantee’s travel expenses to the U.S.;
 2. Grantee’s living expenses at or near a U.S. university;
 3. The successful applicants will be matched through HIAS to a host for a research project;
 4. At a U.S. university in the New England area that is certified by the Department of Homeland Security’s Student and Exchange Visitor Program (“SEVP”).

Grantee Eligibility:  Undergraduate students of Greek nationality or descent who are candidates for degrees in any academic discipline at accredited universities in the Hellenic Republic (“Greece”).  Family members of HIAS employees, directors and grant committee members are not eligible.

Grant Application Requirements:

 1. Proof of Greek citizenship or descent (for example, Greek passport or official certification of descent by a Greek government agency, such as a ministry or consulate).
 2. Statement of research interests and proposed study or research project;
 3. Two letters of recommendation from faculty familiar with the applicant’s academic performance;
 4. Statement of other accomplishments in the applicant’s field such as research experience (CV);
 5. Transcript of grades from the university that the applicant is attending;
 6. Proof of competency in English language;
 7. Demonstrated eligibility to obtain a visa for lawful entry to the U.S.A.

 HIAS Grant Selection Committee.  The Selection Committee consists of members of the HIAS Board of Directors and other members of HIAS.

Application submission: All relevant documents will be submitted through the following form:

Application Submission Form


Deadline for submiss
ion: January 31, 2024