Αποτελέσματα επιλογής συμμετεχόντων στη δράση Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη ακαδ. έτους 2023-2024.

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Συντονισμού Κινητικότητας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 3/2022-2023-07.07.2023 Συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των αιτήσεων ανά Τμήμα για τη δράση Erasmus+ για Πρακτική  Άσκηση ακαδ. έτους 2023-2024, όπως αυτή αναφέρεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει τη μετακίνηση 180 φοιτητών με επιχορήγηση, λαμβάνοντας υπόψη:

  • τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για το ακαδ. έτος 2023-2024
  • την κινητικότητα των προηγούμενων ετών ανά Τμήμα
  • τη μοριοδότηση των υποψηφίων από τους Συντονιστές των Τμημάτων
  • την υφιστάμενη χρηματοδότησης του Ιδρύματος από την ΕΜΣ/ΙΚΥ.

Επιπρόσθετα, στον επισυναπτόμενο πίνακα, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, αναφέρονται όλοι οι συμμετέχοντες με τον αριθμό μητρώου. Η μοριοδότηση των υποψηφίων ανά Τμήμα εμφανίζεται με φθίνουσα σειρά.  Συγκεκριμένα, οι επιλεγέντες φοιτητές (με επιχορήγηση) έχουν σήμανση με λευκό χρώμα ενώ οι ακυρωμένες αιτήσεις έχουν σήμανση με γκρι χρώμα.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει e-mail με οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία και τη συμπλήρωση των εντύπων (Σύμβαση επιχορήγησης και Learning Agreement), προκειμένου να ξεκινήσουν οι ενέργειες για την καταβολή της α’ δόσης της επιχορήγησης Erasmus+.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι ενστάσεις που αφορούν στη μοριοδότηση μπορούν να υποβληθούν μόνο από τον υποψήφιο στις Γραμματείες των Τμημάτων, υπόψη των αντίστοιχων Συντονιστών Erasmus+ σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (σύμφωνα με την από 27/03/2023 προκήρυξη: https://www.upatras.gr/49315/).

Υπενθυμίζεται ότι το minimum χρονικό διάστημα μετακίνησης για την πρακτική άσκηση είναι 2 μήνες και το maximum με επιχορήγηση είναι 3 μήνες.

Το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να πραγματοποιηθούν οι κινητικότητες (min. 2 μήνες, max. 3 μήνες) είναι:

  • νωρίτερη έναρξη πρακτικής (πρώτη ημέρα κατά την οποία ο συμμετέχων πρέπει να είναι παρών στο Ίδρυμα/Οργανισμό Υποδοχής): από 18/09/2023
  • αργότερη λήξη πρακτικής (τελευταία ημέρα κατά την οποία ο συμμετέχων πρέπει να είναι παρών στο Ίδρυμα/Οργανισμό Υποδοχής): έως 31/07/2024

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2610 969036 (κ. Χριστιά) ή με e-mail στο llp.placements@upatras.gr

 

Πίνακας Μοριοδότησης Αιτήσεων Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη ακαδ. έτους 2023-2024