Αποτελέσματα επιλογής για την Πρακτική Άσκηση σε Ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω Erasmus+ ακαδ. έτους 2023-2024.

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης για Πρακτική Άσκηση σε Ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών ακαδ. έτους 2023-2024 (μέσω Erasmus+) υποβλήθηκαν τέσσερις (4) αιτήσεις.

Η Επιτροπή Συντονισμού Κινητικότητας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ.  3/2022-2023_07.07.2023 Συνεδρίασή της και κατόπιν της πραγματοποίησης των συνεντεύξεων, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει και τις τέσσερις (4) αιτήσεις σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Επιπρόσθετα, στον επισυναπτόμενο πίνακα οι συμμετέχοντες:

  • αναφέρονται με τον αριθμό μητρώου
  • οι επιλεγέντες φοιτητές είναι με λευκή επισήμανση

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει e-mail με οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία και τη συμπλήρωση των εντύπων (Σύμβαση επιχορήγησης και Learning agreement), προκειμένου να ξεκινήσουν οι ενέργειες για την καταβολή της α’ δόσης της επιχορήγησης Erasmus+.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι ενστάσεις που αφορούν στη μοριοδότηση μπορούν να υποβληθούν μόνο από τον υποψήφιο στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, υπόψη της Επιτροπής Συντονισμού Κινητικότητας Φοιτητών, σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (σύμφωνα με την από 27/03/2023 προκήρυξη: https://www.upatras.gr/prokiryxi-gia-praktiki-askisi-se-ellinikes-arches-tou-ypex-meso-erasmus-2023-2024/).

Υπενθυμίζεται ότι το minimum χρονικό διάστημα μετακίνησης για την πρακτική άσκηση είναι 2 μήνες και το maximum με επιχορήγηση είναι 3 μήνες.

Το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να πραγματοποιηθούν οι κινητικότητες (min. 2 μήνες, max. 3 μήνες) είναι:

  •   νωρίτερη έναρξη πρακτικής (πρώτη ημέρα κατά την οποία ο συμμετέχων πρέπει να είναι παρών στο Ίδρυμα/Οργανισμό Υποδοχής): από 18/09/2023
  •  αργότερη λήξη πρακτικής (τελευταία ημέρα κατά την οποία ο συμμετέχων πρέπει να είναι παρών στο Ίδρυμα/Οργανισμό Υποδοχής): έως 31/07/2024

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2610 969036 (κ. Χριστιά) ή με e-mail στο llp.placements@upatras.gr

Πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για πρακτική άσκηση σε Ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών ακαδ. έτους 2023-2024