ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Παροχή υπηρεσιών για σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και αρχιτεκτονικών ασφαλείας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών». (Π- 87/2023)

Διευκρινίζεται ότι στην πρόσκληση  (Π-87/2023) με τίτλο:

«Παροχή υπηρεσιών για σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και αρχιτεκτονικών ασφαλείας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών». (Π- 87/2023) , το ποσό του Προϋπολογισμού που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα  εκ παραδρομής αναγράφηκε 5.208,00 ευρώ  αντί 7.500,00 ευρώ