ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : «Παροχή υπηρεσιών για σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και αρχιτεκτονικών ασφαλείας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών». (Π- 87/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για : «Παροχή υπηρεσιών για σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και αρχιτεκτονικών ασφαλείας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών». (Π- 87/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά των  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 0419Α

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 03-10-2023 και ώρα 15:00.