Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη-Λειτουργία των Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων & Πολυμηχανημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών» με αριθ. Διακήρυξης 1/24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-signed