Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου Patras IQ

Η Patras IQ ανοίγει τις πύλες της!
Το Σάββατο 25-11-2023, στις 18:00, θα λάβει χώρα η Τελετή Έναρξης της 8ης Έκθεσης Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Περισσότερες από 190 ομιλίες, σε 38 διαφορετικές συνεδρίες, περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 8ης Έκθεσης Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ 2023 η οποία ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 25 Νοεμβρίου στις 09:00 και ολοκληρώνεται το βράδυ της Δευτέρας στους χώρους του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Τελετή Έναρξης θα περιλαμβάνει κεντρική ομιλία από την Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου. Θα προλογίσει και θα συντονίσει ο Καθηγητής Δημήτρης Μούρτζης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Patras IQ. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου Δημήτριος Κατσαρός, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Patras IQ Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Έκθεσης Πλάτωνας Μαρλαφέκας και ο Καθηγητής Παύλος Αβραμίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Patras IQ.
Μετά την Τελετή Έναρξης θα ακολουθήσει ξενάγηση στους χώρους της Έκθεσης από την Οργανωτική Επιτροπή.
Όπως αναφέρουν οι καθηγητές κκ Παύλος Αβραμίδης και Δημήτρης Μούρτζης «στην έκθεση συμμετέχουν νεοφυείς επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα, επιστημονικά-ερευνητικά εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα και άλλοι φορείς με ώριμες καινοτόμες ιδέες, φορείς υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και επιχειρήσεις που αναγνωρίζουν την συμβολή της καινοτομίας στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη και την διατήρηση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος. Το συνεδριακό πρόγραμμα, πλούσιο σε ομιλίες και Workshops έχει στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας επιχειρηματικότητας στην ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα».
Η Έκθεση Patras IQ διεξάγεται από το 2012 κι έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης μεταξύ ερευνητικού και παραγωγικού τομέα, αποτελώντας ταυτόχρονα μια μακροχρόνια αναπτυξιακή πρωτοβουλία η οποία προωθεί ένα σύνολο δράσεων δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας καλλιεργώντας κλίμα συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων ανάπτυξης τόσο σε Περιφερειακό αλλά και Εθνικό επίπεδο. Η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ αποτελεί υπόδειγμα μίας εξαιρετικά επιτυχημένης συνεργασίας των Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας με αντικειμενικό στόχο την υποστήριξη της έξυπνης ανάπτυξης.
Το πλήρες πρόγραμμα των εργασιών της φετινής 8ης Patras IQ έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Έκθεσης, στη διεύθυνση www.patrasiq.gr  

Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών στη λίστα των 2% κορυφαίων επιστημόνων του Καθ. Ιωάννη Ιωαννίδη
Η ερευνητική ομάδα του Καθ. Ιωάννη Ιωαννίδη από το Meta-Research Innovation Center του University of Stanford ανάρτησε στην διεύθυνση https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw τις επικαιροποιημένες λίστες κατάταξης των επιστημόνων βάσει της επιρροής τους στη διεθνή βιβλιογραφία λαμβάνοντας  υπόψη το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο έως το τέλος του 2022. Η εν λόγω ερευνητική ομάδα κατατάσσει, χρησιμοποιώντας την βάση δεδομένων Scopus, περίπου 9 εκατομμύρια επιστήμονες.
Στους συνδέσμους
https://drive.google.com/file/d/1cnnQ1R3p-gUDafoBNFJE954OYpuxAcPq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FbN5EiQSz-0rmBv7vTWwOJNl-Y1ISD5l/view?usp=sharing

υπάρχουν οι  πίνακες (Career-Long-2022 και Single-year-2022) όπου αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της εν λόγω κατάταξης για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη λίστα η οποία αποδίδει τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου κατά τη συνολική διάρκεια της ερευνητικής πορείας (career-long), περιλαμβάνονται 83 επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών και στη δεύτερη λίστα η οποία αποδίδει τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου για το έτος 2022 (single-year), περιλαμβάνονται 66 επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Βεβαίωση τίτλου σπουδών με … ένα κλικ και για αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών
Από τις 15 Νοεμβρίου 2023, το Πανεπιστήμιο Πατρών, εφαρμόζοντας τον νόμο 4957/2022 (άρθρο 290), παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση Βεβαιώσεων τίτλων σπουδών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στον σύνδεσμο: https://ptyxia.gov.gr/
Το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει στοιχεία για 34.500 προπτυχιακούς τίτλους σπουδών για το σύνολο των Τμημάτων και Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα φοιτητολογίου, με ημερομηνία έκδοσης 01.09.2004 και μεταγενέστερα.
Η Βεβαίωση τίτλου σπουδών που εκδίδεται έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορεί είτε να αποσταλεί ηλεκτρονικά, είτε να κατατεθεί ως έγχαρτη.
Αναλυτικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ιδρύματος, στον σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/upatras/alumni/govgr/
Σε επόμενη φάση, στη διαδικασία θα ενταχθεί η έκδοση Βεβαιώσεων τίτλων Σπουδών Προπτυχιακού επιπέδου στην Αγγλική καθώς και Βεβαιώσεις Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Η χορήγηση Βεβαίωσης τίτλου σπουδών μέσω της προαναφερθείσας υπηρεσίας, έχει και περαιτέρω διαστάσεις. Με τη χρήση του μοναδικού κωδικού του εγγράφου που έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) μπορεί ο απόφοιτος να δημιουργήσει ηλεκτρονική επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (e-apostille) σε έγγραφο που έχει εκδώσει ο ίδιος, η οποία προστίθεται σε 3 γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά, στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/demiourgia-e-apostille

28.11.23 | Ημερίδα με τίτλο: «Δράσεις ενοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας: Ψηφιοποίηση διαδικασιών και αναβάθμιση υπηρεσιών»
Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Δράσεις ενοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος» με κωδικό MIS 5046476, που συγχρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους, διοργανώνει την Τρίτη 28 Νοεμβρίου στις 12.00 π.μ. ημερίδα στο αμφιθέατρο Ι.4 του Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα: «Δράσεις ενοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας: Ψηφιοποίηση διαδικασιών και αναβάθμιση υπηρεσιών»
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του  Υποέργου 1 «Δράσεις Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος» και αφορούν στην ενίσχυση και επιτάχυνση των διαδικασιών της συγχώνευσης του Πανεπιστήμιου Πατρών με το πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την αναδιοργάνωση των δομών του και την υποστήριξη της λειτουργίας του.

29.11.23 | Εκδήλωση στο πλαίσιο του Κοινού Προγράμματος μεταξύ της Πρεσβείας της Σλοβενίας στην Ελλάδα, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών
Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 12.00 έως 14.00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιηθεί Εκδήλωση στο πλαίσιο του Κοινού Προγράμματος μεταξύ της Πρεσβείας της Σλοβενίας στην Ελλάδα, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών: «Pollinator Ecosystem Preservation and Raising Awareness about Pollinators and Beekeping».
Πρόγραμμα εκδήλωσης

 • Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστο Ι. Μπούρα
 • Χαιρετισμός από τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Φωκίωνα Ζαΐμη
 • Χαιρετισμός από την Πρέσβειρα της Σλοβενίας στην Ελλάδα,  Tamara Weingerl Požar
 • Ομιλία από την  Prof. Dr. Maja I. Smodiš Škerl, DVM
  με τίτλο: «BUZZING TOGETHER: BEES AND PLANTS ADAPTING TO THE CHANGING ENVIRONMENT» – Συζήτηση
 • Ελαφρύ γεύμα με τη συνοδεία κρασιού από τη Σλοβενία
 • Επίσκεψη στο Βοτανικό Κήπο του Πανεπιστημίου Πατρών

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά: https://youtube.com/live/UOuXc2C6JQg?feature=share 

4.12.23 | Ανοικτή Εκδήλωση – Συνέντευξη Τύπου με θέμα: Απολογισμός Welcome to UP 2023
Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα πραγματοποιήσει Ανοικτή Εκδήλωση – Συνέντευξη Τύπου με θέμα: “Απολογισμός Welcome to UP 2023”, τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα: 12:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Πρυτανείας- 1ος όροφος).

Απονομή της υποτροφίας “ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ” σε προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Γεωλογίας
Η «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» έχει θεσπίσει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Γεωλογίας ετήσια υποτροφία αξίας 3.000€ για πέντε ακαδημαϊκά έτη, η οποία σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας (συν 7/18-01-2023) θα απονέμεται κατ΄ έτος στον/ην προπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια του 1ου έτους του Τμήματος Γεωλογίας με την καλύτερη επίδοση, μετά την εξεταστική Σεπτεμβρίου, τηρουμένου του κριτηρίου αλγορίθμου 60% (αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων) και 40% (μέσος όρος βαθμολογίας των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων). Για φέτος (ακαδ. έτος 2023-24), πρώτη χρονιά απονομής, η υποτροφία απονέμεται στην κ. Ανδριάννα Γαλάτη του Αντωνίου, προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2022-2023, η οποία πέτυχε την καλύτερη επίδοση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

«Χρυσή» η ερευνητική φοιτητική ομάδα «Patras Medicine iGEM 2023» στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM στο Παρίσι
Με το χρυσό μετάλλιο επέστρεψαν στην Ελλάδα τα μέλη της φοιτητικής ερευνητικής ομάδας «Patras Medicine iGEM 2023» από τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM που διεξήχθη στο Παρίσι στις 2-5 Νοεμβρίου. Η ομάδα αποτελείται από 10 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από τα τμήματα Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα μέλη της ομάδας βραβεύτηκαν με το Χρυσό Μετάλλιο, ανάμεσα σε 400 ομάδες από 66 χώρες από όλο τον κόσμο διατηρώντας την παράδοση των διακρίσεων της ομάδας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μάλιστα, η ομάδα Patras Medicine iGEM 2023 είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που βραβεύτηκε με Χρυσό Μετάλλιο στην κατηγορία «Undergraduate». Σκοπός του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Συνθετικής Βιολογίας iGEM (international Genetically Engineered Machine) είναι η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας (υγεία, περιβάλλον, βιομηχανία κ.α) μέσω της Συνθετικής Βιολογίας. Η Συνθετική Βιολογία είναι ένας ταχέως εξελισσόμενος και καινοτόμος κλάδος που συνδυάζει τις επιστήμες της Βιολογίας και της Μηχανικής. Ο Διαγωνισμός iGEM ξεκίνησε το 2003 από το Massachucetts Institute of Technology (MIT) και πλέον διεξάγεται ετησίως από το iGEM Foundation. Περισσότερες πληροφορίες για την ανάλυση των κριτηρίων για την κατηγορία του χρυσού μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του iGEM: https://competition.igem.org/judging/medals
https://www.upatras.gr/chrysi-i-erevnitiki-foititiki-omada-patras-medicine-igem-2023-ston-pagkosmio-diagonismo-synthetikis-viologias-igem-sto-parisi/

5η Ανοικτή Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας
To Tμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών, πραγματοποιεί την «5η ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΑ» Υδατοκαλλιέργειας που περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων στις 29 Νοεμβρίου 2023 και 30 Νοεμβρίου 2023, στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Μεσολόγγι (Κεντρικό Αμφιθέατρο Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών).  Η δράση αυτή γίνεται σε συνδυασμό με παράλληλες συναφείς δράσεις στη Μεσόγειο, όπως στην Ισπανία, όπου έχει ήδη καθιερωθεί εδώ και χρόνια ως “Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας” η εορτή του Αγίου Ανδρέα. Η επιτυχία αυτών των ανοικτών εκδηλώσεων αποτέλεσε έναυσμα έτσι ώστε ο FΑΟ-GFCM εφέτος (2023) να προτείνει ως οδηγία την θεσμοθέτηση της 30 Νοεμβρίου ως ημέρα ανοικτών δράσεων για την κοινωνική αποδοχή της υδατοκαλλιέργειας (Guidelines on Social Acceptability  of Aquaculture, https://www.fao.org/3/cc2299en/cc2299en.pdf,  σελ. 19).
29 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-14:00 (κεντρικό αμφιθέατρο ΤΑΥ), ανοικτή ημερίδα: Ενυδρειοπονίας -εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην πρωτογενή παραγωγή.
-Ημερίδα προόδου Διπλωματικών μεταπτυχιακών διατριβών ώρα 15.30-17.45: του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια»,
30-Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00-16:00 (Κεντρικό αμφιθέατρο ΤΑΥ) κεντρική ανοικτή ημερίδα:  Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας
Η διοργάνωση υποστηρίζεται από την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) η οποία και συνδράμει έμπρακτα στην υλοποίησή της.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις εκδηλώσεις μπορείτε να αναζητήσετε: http://asfa.upatras.gr/

Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2023 | Παντοπικότητες |  Βίλα Κόλλα, Πανεπιστήμιο Πατρών (Κουκούλι) | 18 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου
Ξεκίνησε το Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2023 «Παντοπικότητες» στην Βίλα Κόλλα στην Πάτρα, με επιτυχία και ιδιαίτερη προσέλευση στα εγκαίνια και τις πρώτες εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων και οι επισκέψεις συνεχίζονται έως και 3 Δεκεμβρίου. Η επίσημη έναρξη δόθηκε στο Κεντρικό Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Πατρών (Κουκούλι). Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Ι. Μπούρας, εγκαινιάζοντας την συνεργασία του Πανεπιστημίου με τον οργανισμό Πριμαρόλια, ενώ ο Σωτήρης Μπόλης, Πρόεδρος του Οργανισμού Πριμαρόλια, μίλησε για την ιστορία του Οργανισμού αλλά και το δυνητικό της μαύρης σταφίδας ως εργαλείο αναπτυξιακού πολιτισμού στην Αχαΐα και Δυτική Ελλάδα, σκιαγραφώντας συνεργασίες μεταξύ φορέων για το μέλλον. Το Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2023 συνεχίζει καθημερινά τις δράσεις του και υποδέχεται τους επισκέπτες στην Βίλα Κόλλα. Ήδη από το πρωί της Δευτέρας σχολεία και μαθητές της Α/θμιας εκπαίδευσης επισκέπτονται προγραμματισμένα την Βίλα Κόλλα, ξεναγούνται στις εκθέσεις και κάνουν δημιουργικά εργαστήρια. Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.primarolia.com/primaroliafestival_2023/
Το Φεστιβάλ διοργανώνει ο Οργανισμός Πριμαρόλια σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, υπό την αιγίδα και επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ημερίδα Απολογισμού του ΚΕΔΙΜΑ Πανεπιστημίου Πατρών
Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου (12.00-16.00) ημερίδα για τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του, οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (MIS 5161689) του ΕΣΠΑ.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Zoom.
Φόρμα εγγραφήςhttps://forms.office.com/e/dpHpmgNgNK
Πρόγραμμα ημερίδας: https://upatrasgr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ctl_upatras_gr/EdCG9qvSWxRHgX22FFOIVX0BGchae6vwnhd9xcVXpRGo5g?e=Ta81wk

 

Erasmus+

Εκπαιδευτική επίσκεψη φοιτητών/-τριων Erasmus στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών
25 φοιτητές/-τριες Erasmus επισκέφθηκαν την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΓΠΠ). Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού που οργανώνει το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού και του προγράμματος Erasmus «Οι Δελφοί» του ΠΓΠΠ. Οι φοιτητές/-τριες χόρεψαν καλαματιανό στους Έλληνες και διεθνείς μαθητές/-τριες και στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες για να καθοδηγήσουν τους/τις μαθητές/-τριες στη συγγραφή ιστορίας σχετικής με τους Δελφούς, που είναι το αντικείμενο του προγράμματος. Είχαν την ευκαιρία να κάνουν σύντομους διαλόγους στα ελληνικά και να εφαρμόσουν τις αρχές της δημιουργικής αφήγησης που διδάχθηκαν στο μάθημα του ελληνικού πολιτισμού. Τους φοιτητές/-τριες συνόδευσαν η καθηγήτρια Ελληνικής γλώσσας κα Αφροδίτη Γιαννούλια, ο καθηγητής φυσικής αγωγής κ. Γρηγόρης Μικρώνης και η υπάλληλος του Εργαστηρίου κα Ελένη Γεωργουδάκη. Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού προσφέρει, μέσα από τα μαθήματα και τις επισκέψεις που οργανώνει, την ευκαιρία στους/στις διεθνείς φοιτητές/τριες να αποκτήσουν γνώσεις πέρα του επιστημονικού τους πεδίου, να ενισχύσουν τις ήπιες δεξιότητες και να ενσωματωθούν καλύτερα στο πανεπιστήμιο και την πόλη.

Πανευρωπαϊκή σοροπτιμιστική εκστρατεία ευαισθητοποίησης για το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών με τίτλο ORANGE DAYS, και σύνθημα READ THE SIGNS,  «ΔΙΑΒΑΣΕ» ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ
O Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας «Δανιηλίς» συμμετέχει στην Πανευρωπαϊκή σοροπτιμιστική εκστρατεία ευαισθητοποίησης για το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών με τίτλο ORANGE DAYS, και σύνθημα READ THE SIGNS, «ΔΙΑΒΑΣΕ» ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ. Στο πλαίσιο της εκστρατείας διοργανώνει μία σειρά από εκδηλώσεις, τις οποίες παραθέτουμε παρακάτω:

 • Φωταγώγηση κτιρίου της Πάτρας την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, ώρα 19:00-21:00. Συγκεκριμένα θα φωταγωγηθεί με πορτοκαλί χρώμα το κτίριο του Εμπορικού Συλλόγου στην Πλατεία Γεωργίου (πάνω μέρος).
 • Καμπάνια ενημέρωσης το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-14:00 στην πλατεία Γεωργίου Α΄ (κάτω μέρος), με διανομή φυλλαδίων και σελιδοδεικτών «READ THE SIGNS» με στοιχεία επικοινωνίας για γραμμές βοήθειας και χάρακα με κλίμακα της βίας.
 • Διοργάνωση θεατρικής παράστασης. Ακολουθούν πληροφορίες παρακάτω.
 • Διοργάνωση διαγωνισμού φωτογραφίας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι 16ήμερες δράσεις ORANGE DAYS 2023 του ομίλου ΔΑΝΙΗΛΙΣ τελούν υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η σημαντική αυτή προσπάθεια έχει στόχο την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών ανά τον κόσμο.
Οι 16 ημέρες κατά της βίας με βάση το φύλο είναι μια διεθνής εκστρατεία που διαρκεί από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το κοινό σύμβολο όλων των ενεργειών είναι το πορτοκαλί χρώμα , που συμβολίζει ένα καλύτερο μέλλον χωρίς βία. Οι Soroptimists κάνουν επίσης μια ορατή δήλωση παγκοσμίως με τον πορτοκαλί φωτισμό κτιρίων, μνημείων και πλατειών και διάφορες πορτοκαλί εκστρατείες σε ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

«Υπερασπιζόμαστε τις γυναίκες»
Οι Soroptimists προτρέπουν τους πολιτικούς και τους θεσμούς να δράσουν άμεσα και να αναλάβουν δράση. Θέλουμε να επιφέρουμε την αλλαγή. Οι πολιτικοί πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη της βίας λόγω φύλου. Οι δομές και οι θεσμοί πρέπει να είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για την αντιμετώπιση της σωματικής και ψυχολογικής βίας. Οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς αν θέλουν να αναφέρουν παραβιάσεις των (θεμελιωδών) δικαιωμάτων τους.
Εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών. Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών είναι το κλειδί για την πλήρη εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών. Ακόμη και σήμερα, μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως πέφτει θύμα σωματικής ή σεξουαλικής βίας . Τα αισθήματα ενοχής και ντροπής και η ανεπάρκεια των νομικών συστημάτων πολύ συχνά αποθαρρύνουν τις γυναίκες από το να μιλήσουν και να αναφέρουν την κακοποίησή τους. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε αυτά τα παράπονα με τις ενέργειές μας.

«ΟΙ ΟΡΜΗΤΕΣ»  – Ταυτότητα της παράστασης «ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΤΩΣΗ»
Η Χοροθεατρική Ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών «Ορμήτες» υποστηρίζοντας τις πολιτιστικές δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετέχει στις εκδηλώσεις “Orange Days”  σε συνεργασία με το Σοροπτιμιστικό Όμιλο Πάτρας, με μια performance αφιερωμένη στις γυναίκες που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν βία και κακοποίηση, σ’ εκείνες που έφυγαν και σε εκείνες που είναι εδώ και συνεχίζουν να αγωνίζονται. Η performance έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023 στις 21:00 στο θέατρο «Επίκεντρο». Η performance «Ανοδική Πτώση» καυτηριάζει το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών, φαινόμενο βαθιά κοινωνικό, το οποίο ξεπερνά τα όρια της φυλής και της κοινωνικής τάξης. Τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών αυξάνονται και το τελευταίο διάστημα βρίσκονται αδιάλειπτα στην επικαιρότητα. Πολλές γυναίκες παλεύουν στις ΜΕΘ για να κρατηθούν στη ζωή ενώ άλλες χάνουν τη ζωή τους. Αποσπάσματα από το ποίημα του Αζιζ Νεσίν «ΣΩΠΑ» ερμηνεύει η Μαρία Αναλυτή.
Συμμετέχουν:
Βελαώρα Βάσω, Βελλοπούλου Αναστασία, Βελλοπούλου Φωτεινή, Δελέγκος Γιώργος, Ελευθερίου Σοφία, Ζυγομαλά Ελίνα, Καμπέρου Φρόσω, Κασοκεράκη Δώρα, Μαζαρακιώτης Παναγιώτης, Μανουσέλη Ιωάννα, Νικολοπούλου Γεωργία, Τσακνάκη Εβελίνα, Τσιούτσια Λίλιαν.
Χορογραφία, σκηνοθεσία, επιμέλεια μουσικής: Κατερίνα Ηλιοπούλου

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

 • Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Πατρών
  24.11.23
 • 8η Patras IQ 2023
  25,26,27.11.23
  Περισσότερα: https://www.patrasiq.gr/
 • Σεμινάριο Εστίασης
  27.11.23
 • Εθνική Επαγγελματική Συνάντηση «Δράσεις Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (MIS 5046476)»
  28.11.23

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/


ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης
Τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης: 
11771

Λειτουργεί επί 24/ώρου βάσεως, από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο (εντός νομού Αχαΐας). Η τηλεφωνική αυτή γραμμή συνδέεται απ’ ευθείας με τους φύλακες του Πανεπιστημίου, για άμεση παροχή βοήθειας.

Φύλαξη Πανεπιστημίου Πατρών: 6978188881, 6978188882 – Κλήση από εντός και εκτός νομού Αχαΐας

ΒΛΑΒΕΣ: 2610 996666, 6978188888

Στέγαση: 2610962180
Φοιτητική Εστία Πατρών (Ρίο): 2610992360, fep@upatras.gr
Φοιτητική Εστία Πατρών (Κουκούλι): 2610962942-41
Φοιτητική Εστία Αγρινίου: 2641074169
Φοιτητική Εστία Μεσολογγίου: 2631058257

Σίτιση (Ρίο): 2610997976, 2610997956, 2610997977
Σίτιση (Κουκούλι): 2610962941
Σίτιση (Αγρίνιο): 2641074169
Σίτιση (Μεσολόγγι): 2631058257, 2631058421

Πυρασφάλεια: Πυροσβεστική στο 199

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Πληροφορίες: 2610996683
Κλητήρες Πρυτανείας: 2610996681
Γραμματεία Πρυτανείας: 2610997993, 2610996605, 2610996608, 2610969055
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων: 2610996611, 2610996695, 2610969027
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων: 2610969029, 2610969036, 2610996610, 2610997987, 2610996613
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών: 2610996734
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο: 2610997755
ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ: 2610997851, 2610997841
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης: 2610969621
Τεχνικός Ασφαλείας: 2610996835
Ιατρός Εργασίας: 2610962195

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Λογότυπο εφαρμογής "my.upatras"Εφαρμογή my.upatras.gr: https://my.upatras.gr/
Επίσημη Ιστοσελίδα Πανεπιστήμιου Πατρών: https://www.upatras.gr/
Υπηρεσίες Τηλεματικής Πανεπιστημίου Πατρών: https://www.upnet.gr/
Σύστημα συχνών ερωτήσεων και πληροφόρησης «Αθηνά»: https://athena.upatras.gr/
Υπηρεσία δεδομένων αιθουσιολογίου του Πανεπιστημίου Πατρών: https://campus.upatras.gr  
Ιστότοπος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρώνhttps://alumni.upatras.gr/

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Facebook
 page: https://www.facebook.com/upatras/

Facebook alumni: https://www.facebook.com/upatrasalumni/
Χ (Twitter) account: https://twitter.com/upatras
Instagram account: https://www.instagram.com/upatras/
YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCnrADx55JNX5T9wNGWHbAPg/
Linkedin: https://gr.linkedin.com/school/university-of-patras/

—– 


Λογότυπο-Alumni
Ιστότοπος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών
Κάνε την εγγραφή σου τώρα!

https://alumni.upatras.gr/