ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ α) Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης και β) Περιβαλλοντικών Επιστημών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με τριετή θητεία, ήτοι από 01.09.2023 έως 31.08.2026

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ α) Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης και β) Περιβαλλοντικών Επιστημών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με τριετή θητεία, ήτοι από 01.09.2023 έως 31.08.2026

AA_ΠΡΟΚΗΡ_ΕΚΛΟΓ_ΔΝΤΗ_ΕHMM___ΕΠΕ_2023.pdf (1)

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-EΗΜΜ_ΕΠΕ