ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Ανάκτηση δεδομένων-Backup restore του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» (141/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Καλεί

 τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Ανάκτηση δεδομένων-Backup restore του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» (141/2023), σύμφωνα με την  συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά των  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -141

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 08-12-2023  και ώρα 15:00