ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Ανανέωση συνδρομής των λογιστικών προγραμμάτων SurveyMonkey και DropBox του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.» (Π-160/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για  «Ανανέωση συνδρομής των λογιστικών προγραμμάτων SurveyMonkey και DropBox του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.» (Π-160/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 160

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  08-12-2023  και ώρα 15:00.