Οριστικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΔΟΥΦΜ Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και ...

Πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των υποψηφίων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΔΟΥΦΜ ...

Πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΔΟΥΦΜ Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών ...

Όψεις της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Η Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων της Περιοχής Πατρών σε συνεργασία με το ...

Λειτουργία Εμβολιαστικών Κέντρων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Σας ενημερώνουμε ότι, στο Πανεπιστήμιο Πατρών θα λειτουργήσουν εμβολιαστικά κέντρα και συγκεκριμένα: ...

Φοιτητική Εστία Πανεπιστημιούπολης Πατρών: πρόγραμμα σίτισης Οκτωβρίου 2021

Από την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, θα επιτρέπεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η σίτιση εντός του ...

Ηλεκτρονική εγγραφή πρωτοετών 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών: 5-12.10.2021

Στο χρονικό διάστημα από 5.10.2021 έως 12.10.2021 θα πραγματοποιείται η ηλεκτρονική εγγραφή πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους ...