Διάκριση σε διεθνή μαθηματικό διαγωνισμό

Ο φοιτητής του  Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών κ. Γεώργιος Σουκαράς, κατέλαβε το αργυρό μετάλλιο στο Διεθνή Βαλκανικό Διαγωνισμό Μαθηματικών SEEMOUS 2023 (πίνακας αποτελεσμάτων: https://seemous2023.smm.org.mk/results/). Τέτοιες επιτυχίες των φοιτητών και φοιτητριών μας κάνουν υπερήφανους και τιμούν τόσο τα Τμήματα του φοιτούν όσο και το Πανεπιστήμιο Πατρών.