Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης στα πλαίσια της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τις “Υπηρεσίες Μεταφοράς αντικειμένων – εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024”, με αριθ. Διακήρυξης 51/23

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_51_23