Διαγνωστικά και κινητοποιητικά κλινικά εργαλεία (SBIRT) προσυμπτωματικού ελέγχου σε έφηβους και ενήλικες για τη ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις, 04/12/2023

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 04/12/23 και ΩΡΑ 12.00 – 16.00 ΣΤΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (SBIRT) ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Μια συνεργασία με τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και Cotogether

Υπεύθυνος εκπαίδευσης:Δρίτσας Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής
DRITSASIOAN@UPATRAS.GR

Ο έλεγχος, η σύντομη παρέμβαση και η παραπομπή σε θεραπεία (SBIRT) είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παροχή υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης και θεραπείας μέσω καθολικού ελέγχου για άτομα με διαταραχές χρήσης ουσιών και άτομα που διατρέχουν κίνδυνο.
Από τη δεκαετία του 1980, έγιναν συντονισμένες προσπάθειες στις ΗΠΑ και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την παροχή τεκμηριωμένης βάσης για τον έλεγχο αλκοόλ και τη σύντομη παρέμβαση σε περιβάλλοντα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Με την ανάπτυξη αξιόπιστων και ακριβών δοκιμασιών διάγνωσης για το αλκοόλ και Ουσίες, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από εκατό κλινικές δοκιμές για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των κλινικών εργαλείων για το αλκοόλ και της σύντομης παρέμβασης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, σε δομές εκπαίδευσης, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και στα κέντρα τραυμάτων.
Με τη συσσώρευση θετικών στοιχείων και την υποστήριξη διεθνώn οργανισμών όπως Samhasa και NIDA, άρχισε τη δεκαετία του 1990 η έρευνα εφαρμογής των κλινικών εργαλείων Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τη ψυχική υγεία και ουσίες, ακολουθούμενη από δοκιμές παρόμοιων μεθόδων για περισσότερες ουσίες (π.χ. παράνομα ναρκωτικά, καπνός, συνταγογραφούμενα φάρμακα) και από εθνικά προγράμματα επίδειξης στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών καταδεικνύουν το σωρευτικό όφελος της έρευνας στα συστήματα παροχής υγειονομικής περίθαλψης και στην πολιτική για την κατάχρηση ουσιών. Το γεγονός ότι το SBIRT αποφέρει βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις στην υγεία των ατόμων είναι αναντίρρητο και τα μοντέλα προσομοίωσης υποδηλώνουν ότι τα οφέλη θα μπορούσαν να είναι σημαντικά και στη χώρα μας.
Η εκπαίδευση στα προγράμματα SBIRT εφαρμόζεται δωρεάν τα τελευταία 2 χρόνια στο Νομό Αχαίας και για περισσότερες πληροφορίες ή συμμετοχή παρακαλώ επικοινωνείτε στο dritsasioan@upatras.gr

______________
Dr. Ioannis Dritsas PhD
Associate Professor
Addictions Counseling & Mental Health