Επιπλέον Διευκρίνηση για την Πρόσκληση «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Π.70/2023) που αναρτήθηκε στις 19-09-2023

Διευκρινίζετε ότι  στην Πρόσκληση  για «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Π.70/2023) , το είδος με αύξοντα αριθμό  1 (Κλίβανος Ξήρανσης για Εργαστηριακή Χρήση), οι προδιαγραφές  από   :

Να παρέχεται με 2 ράφια και να έχει δυνατότητα για 5 ράφια

Αλλάζει σε :

Να παρέχεται με 1 τουλάχιστο ράφι.