«Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π- 54/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π- 54/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -54

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 07-07-2023   και ώρα 15:00.