ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας» (Π- 162/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας» (Π- 162/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Π_162

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 08-12-2023 και ώρα 15:00.