ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Έλεγχος, Επισκευή, και τοποθέτηση ανταλλακτικών εκπαιδευτικών/επιστημονικών εξοπλισμών για τις ανάγκες του Τομέα T&ΤΠ του Τμήματος ΗΜΤΥ» (Π-161/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για «Έλεγχος, Επισκευή, και τοποθέτηση ανταλλακτικών εκπαιδευτικών/επιστημονικών εξοπλισμών για τις ανάγκες του Τομέα T&ΤΠ του Τμήματος ΗΜΤΥ» (Π-161/2023)), σύμφωνα με την  συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  μετά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 161

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  08-12-2023  και ώρα 15:00.